कोरोना बालगीत

आयुषचे बोलणं.....वेगळ्या रुपात.
बालकविता कोरोना दादासाठी😂😂

अहो कोरोना दादा...
अहो कोरोना दादा 
तुम्ही ठरवलं तरी काय...??
सगळ्यांना घरी बसवून 
तुम्हाला मिळतं तरी काय??

इकडे जाऊ नको,
तिकडे जाऊ नको
इथे हाथ नको लावू
तिथे नको हाथ लावू...
सगळीच बंधन फक्त आम्हालाच का??
तुम्ही मात्र आपले मोकाट फिरताय
आम्हाला तेव्हढी lockdown ची शिक्षा का बरं देताय??

इतका सगळा त्रास देऊन आम्हाला 
तुम्हाला मिळतं तरी काय??
त्रास नको देऊस असा ,कोरोनादादा,
देव वरून तुझ्याकडे बघतोय बघ कसा,

कोरोनादादा माहीत नसेल तुला तर ,
एक गोष्ट सांगतो,
अगदी प्रेमाने सांगतो,
निघून जा लवकर नाहीतर
तुझ्या पापाचा घडा भरेल...
पापाची शिक्षा सगळी तुला
ह्याच जन्मात भोगावी लागेल...😂

(Lockdown ला वैतागलेला...
मम्मीला भेटू न शकण्याचं दुःख मनात असल्यामुळे ,
त्याला कोरोना बद्दल खूप प्रश्न पडतात
कोरोनालाच दम देतो....निघून जा रे कोरोना...

मी नेहमीच सांगते त्याला देव वरून सगळं बघत असतो.....कधीच कुणाला त्रास देऊ नये.आणि 
कधीतरी मी म्हणलेलं ऐकलं होतं आयुषने ,
'ह्या जन्मातील पाप ह्या जन्मतःच भोगावी लागतात ....'
ते बरोबर त्याने कोरोनाला apply केलं....
"पाप" ह्या शब्दाचा अर्थ  माहीतही नाही तरीही हा शब्द कोरोनाला बहाल केला त्याने आज😉
वर मला म्हणतो
किती कोरोना पाप करतोय ग मम्मी?
त्याला आता त्रास देताना छान वाटतय पण नंतर त्याच कसं व्हायच ?

खरंतर फार हसायला आलं होतं त्याची वाक्य ऐकून ...मग म्हणल एक कोरोनावर बाल कविताच लिहावी
त्याचच बोलणं जरा वेगळ्या रुपात लिहायचा प्रयन्त)
©सोनाली कुलकर्णी

0 comments: