आयुष्यात एकतरी हक्काचा कृष्ण असावा
फ्लॉवरच्या भाजी मधल्या  कुठे कुठे लपून बसलेल्या ,सहजासहजी न दिसणाऱ्या
आळ्या शोधून काढायला 
आपलं मन आणि नजर दोन्ही स्थिर लागतं तसंच ,
आपल्याही मनातल्या नाकारात्मक विचारांच्या
आळ्या काढून टाकायला....
आपल्या मनात स्वतःच अस्तित्व कोरलेला,
आपल्याला हवा असणारा ,
सखा सोबती....
कृष्ण असावा लागतो....
जो आपलं विचलित मन स्थिर करेल
जो योग्यदिशेने आपल्याला घेऊन जाईल आणि कायम साथ देईल!!
@सोनाली कुलकर्णी
@सोनाली कुलकर्णी - शब्द माझ्या अंतरीचे

(Pc: खालील सदर कृष्णाचे painting  कुणीतरी रमेश पटेल म्हणून आहेत यांनी हे oil painting काढलं आहे...)
प्रेम...

सारं काही संपलेलं आहे ,
याची जाणीव झाल्यावरही तेच
प्रेमाचं चित्र मनात पुन्हा रेखाटन ,
तीच स्वप्न पुन्हा बंद डोळयांनी पाहणं ...
वेडेपणा आहे खरा पण,
कदाचित हेच निर्व्याज प्रेम असावं.
@सोनाली कुलकर्णी


विरह
काही क्षणाचा,तासांचाही विरह 
सहन न व्हावा ,
इतकं प्रेम कधीच कुणावरही असू नये...
कारण एकंदरीतच हा प्रेमाचा प्रवास....
फार स्वतःसाठी त्रासदायक असतो.
@SpandanKavitaa 

#म #मराठी #शब्दकिमया #शब्दकट्टा #प्रेम
आपली हक्काची माणसं जपायला शिकायलाच हवं!!

#हक्काचीमाणसं

एखादी वस्तू असो वा नातं असो
ते टिकण आणि टिकवण आपल्याच हातात असत फक्त फरक इतकाच असतो
वस्तू टिकल्या नाहीत तर हव्या तश्या पुन्हा घेऊ शकतो
पण नात टिकवता नाही आलं तर आख्या आयुष्यावर परिमाण होतो....मनस्थिती बिघडू शकते...आणि मग
नाती तकलादू होऊन कायमची तुटतात ....
म्हणूनच राग ,द्वेष ,मनात सलणार्या गोष्ठी,आपल्या स्वतंत्र prorities,आपली महत्वकांक्षा ,आपला इगो किती ताणून धरायच्या त्यांना किती महत्व द्यायचं हे प्रत्येकाला कळलं पाहिजे.
त्याच बरोबर ,चेष्टा मस्करीही कोणत्या लिमिटपर्यन्त करायची हेही कळलं पाहिजे...नाहीतर मस्करीत कुस्कुरी होते.....
कारण नाती तोडणं सोपं असतं पण त्यांना जोडून ठेवण ,आपल्या तत्वाशी तडजोड करून पुढच्या व्यक्तीचा विचार करणं अवघड असते.
आणि कोणतंही आपल्याला हवं असणार नातं टिकवायला हे जमायलाच हवं.
आणि सगळ्यात महत्वाचे आपलं नात का होत ?
आणि कश्यासाठी होत याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे....म्हणजे त्या नात्याचा एकदा अर्थ उमजला की नातं आयुष्यभर कायमस्वरूपी टिकत.
म्हणूनच आपली हक्काची माणसं जपायला शिकायलाच हवं!!
©सोनाली कुलकर्णी

आपली हक्काची माणस मनापासून जपा
आपण आपल्या काळाच्या ओघात वाहत असतो,आपल्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या मागे लागलेलो असतो....आणि अश्या वेळी ,आयुष्यात कधी कोणावर कश्या पध्दतीने आघात होऊ शकतात ,
कोणाला कोणत्या आणि कश्या अवघड प्रसंगातून जावं लागेल काही, काहीच सांगता येत नाही.….
आयुष्य खूपच अनिश्चित आहे......
पण त्यातून बाहेर पडायला..
आपण खचलेलो असताना,आपलं मन हरलं तरी योग्य दिशेला घेऊन जाणारी एखादी हक्काची व्यक्ती हवीच....!!
जी आपला त्यावेळी आधार ही बनते आणि मार्गदर्शकही बनू शकते .नव्याने उभारण्याची मनात जिद्द निर्माण करते....
आणि त्या व्यक्तीमुळे का असेना,आपल्याला  जगण्याची ,आयुष्य सावरून पुन्हा उभारण्याची ओढ मनात निर्माण झाली की,
भूतकाळात घडलेल्या कटू गोष्टीवर पडता पडून पुन्हा जोमाने कामाला लागून सकारात्म जगता येते.

म्हणूनच काहीही झालं तरी 
"आपली हक्काची माणस मनापासून जपा"
आयुष्यात तीच उपयोगाला येतात.
©सोनाली कुलकर्णी