Home » , , » प्रेम मुक्या जीवांच.....

प्रेम मुक्या जीवांच.....

Penulis : SpandanKavita on Tuesday, 10 October 2017 | October 10, 2017

प्रेम मुक्या जीवांच.....

बोलता येणारे सगळेच शब्दात प्रेम व्यक्त करतात....
पण आज मी माझ्या डोळ्यांनी सुखद अनुभवल...पाहील त्या दोन मुक्या जीवांच प्रेम....

मला नेहमीच वाटायचं प्रेम व्यक्त करायला शब्दांची गरज असते.....पण नाही अस काहीच नसत....प्रेमात व्यक्त होण्यासाठी बोलणं नाही तर मनाच्या खर्या प्रेमाच्या भावना महत्वाच्या असतात.....

त्या दोघांना मी अगदी कुतुहलपणे पहात होते...
जवळपास ते दोघ एकमेंकांशी सलग एक तास तरी नॉन स्टॉप बोलत होते...बोलणं म्हणजे त्याच्यां खाणाखुणा....खाणाखुणा करत होते...मध्येच हासत होते.

नजरेला नजर भिडवत लाजत होते...ती हळुच त्याच्या खांद्यावर डोक टेकवत होती...तो तिचा हात हातात घेत होता...त्याच्यांकडे पाहुन वाटल ...बापरे बोलता न येताही फक्त स्पर्श अनभवून,खाणाखुणा करुन केव्हडा हा रोमांन्स...!!


तो पर्यंत मी विचार करत होते ते एकंमेंकांना I love u कसे म्हणत असतील....??तितक्यातच....तीने हातवारे केलेले मी पाहिले

...तिने हाताची दोन बोटे त्याच्या डोळ्यांकडे दर्शवली.. ती त्याला सांगत होती माझ्या डोळ्यात बघ..तो खुप गोड हासला...तो तिच्या डोळ्यांत पहाताच, तिने स्वतःकडे बोट केल आणि नंतर त्याच्या कडे बोट दाखवून स्वतःचे दोन्ही हात घट्ट बंद केले...आणि नंतर फॉईग किस देऊन हवेत फुंकला...


मी तर पहातच राहीले....किती सहजपणे तीने स्वतःच्या खाणाखुणामधुन त्याला सांगितल 'माझ तुझ्यावर प्रेम आहे'

फक्त नजरेनेच जाणुन घेतल...'नजरेने नजरेला कळल..'


खरच ना..
नजरेतून दिसणारे अन् स्वर्शातून अनुभवणारे प्रेम....त्यातला अनोखा आंनद....एकदम सहीच...
प्रेमाला कोणत्याच परिभाषेचं बंधंन नसत ना??

मुक्यानेपण काळजाला भिडणारं, मनात कायमच घर होईल असे प्रेम व्यक्त करता येत ना...

स्पंदन@सोनाली कुलकर्णी .

Share this article :

Post a Comment

 
Spandan Kavita | About Us | Contact Us | Site Map | Privacy-Policy |
Copyright © 2017. Spandan Kavita . All Rights Reserved.
>