पुढच्या व्यक्तीला आपली काडीमात्र कदर नसताना 
आपलं त्या व्यक्तीवर जीवापाड प्रेम असणं,आणि असं प्रेम करणं म्हणजे आपल्याच मनाला लागलेली कीड असते ......
ती फक्त श्वास संपल्यावरच नष्ट होते.
@सोनाली कुलकर्णी

0 comments: