काही क्षणाचा,तासांचाही विरह 
सहन न व्हावा ,
इतकं प्रेम कधीच कुणावरही असू नये...
कारण एकंदरीतच हा प्रेमाचा प्रवास....
फार स्वतःसाठी त्रासदायक असतो.
@SpandanKavitaa 

#म #मराठी #शब्दकिमया #शब्दकट्टा #प्रेम

0 comments: