सारं काही संपलेलं आहे ,
याची जाणीव झाल्यावरही तेच
प्रेमाचं चित्र मनात पुन्हा रेखाटन ,
तीच स्वप्न पुन्हा बंद डोळयांनी पाहणं ...
वेडेपणा आहे खरा पण,
कदाचित हेच निर्व्याज प्रेम असावं.
@सोनाली कुलकर्णी


0 comments: