मनातलं प्रेम मनातच जळत राहत....
तेव्हा मौनाशिवाय पर्याय नसतो कारण...
व्यक्त होण्यापेक्षा विरहात जळणाऱ्या मनाला मौनानेच फुंकर घालणं जास्त गरजेच असत.
@SpandanKavitaa 
#म
#मराठी 
#मनातलं
#RTmarathi

0 comments: