जिवतीची आरती | Jivatichi aarti | श्री जिवतीची आरती |श्रावण विशेष आरती

 जिवतीची आरती | Jivatichi aarti |आईच्या आवाजातली श्री जिवतीची आरती |श्रावण विशेष आरती

 श्रीजिवतीची आरती 

जयदेवी जयदेवी जय जिवती जननी । 

सुखी ठेवी संतति विनंति तव चरणी ॥ धृ. ॥ 

श्रावण येतांचि आणूं प्रतिमा । 

गृहांत स्थापूनि करुं पूजना । 

आघाडा दूर्वा माळा वाहूं या । 

अक्षता घेऊनि कहाणी सांगू या ॥ १ ॥ 

जयदेवी जयदेवी जय जिवती जननी । 

सुखी ठेवी संतति विनंति तव चरणी ॥ धृ. ॥ 

पुरणपोळीचा नैवेद्द दावू । 

सुवासिनींना भोजन देऊ । 

चणे हळददीकुंकू दूधही देऊं । 

जमुनि आनंदे आरती गाऊं ॥ २ ॥ 

जयदेवी जयदेवी जय जिवती जननी । 

सुखी ठेवी संतति विनंति तव चरणी ॥ धृ. ॥ 

सटवीची बाधा होई बाळांना । 

सोडवी तींतून तूंचि तयांना मातां । 

यासाठी तुजला करिती प्रार्थना । 

पूर्ण ही करी मनोकामना ॥ ३ ॥ 

जयदेवी जयदेवी जय जिवती जननी । 

सुखी ठेवी संतति विनंति तव चरणी ॥ धृ. ॥ 

तुझिया कृपेने सौख्य नांदू दे । 

वंशाचा वेल वाढूं दे । 

सेवा हे व्रत नित्य घडूं दे । 

मनीचे हेतू पूर्ण होऊं दे ॥ ४ ॥ 

जयदेवी जयदेवी जय जिवती जननी । 

सुखी ठेवी संतति विनंति तव चरणी ॥ धृ. ॥ 


श्री जिवतीची आरती,जिवतीची आरती,jivatichi aarati,श्रावणातली जिवतीची पूजन आरती,जिवतीची आरती मराठी,ShriJivatichi Aarati,ShriJivatichi Aarati is in Marathi,jivati chi aarti,Jivatichi Aarati,jiwatichi aarati,aarati jiwatichi,shravan jiwati,shravanatil san,vrat vaikalya,shukrawarchi jiwati,shkukrawarachi pooja,jiwatihi aarati,jiwatichi arti,kahani jivatichi,jiwatichi aarati ani kahani,kahani ani jiwatichi aarati,shukrawar ani jiwati,jiwatiaarati

0 comments: